Współpraca notarialna

Nasza kancelaria współpracuje z kancelarią notarialną, co umożliwia sprawne przeprowadzenie wszelkich czynności związanych z koniecznością sporządzania aktów notarialnych.

Czynności sporządzane kancelarii notarialnej - www.glinska.org