Witaj!

KMMG Kancelaria Adwokacka - adwokata Mieczysława Leszka Glińskiego świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców, organizacji non-profit, jednostek administracji rządowej i samorządowej a także osób fizycznych, obywateli polskich i cudzoziemców, z zakresu:

  • Prawa krajowego, a zwłaszcza: prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa spółdzielczego, prawa zamówień publicznych, prawa upadłościowego i układowego, prawa pracy, prawa przewozowego, prawa reklamy i sponsoringu, prawa środków masowego przekazu, prawa antymonopolowego, nieuczciwej konkurencji, prawa własności intelektualnej, znaków towarowych, patentów prawa papierów wartościowych, prawa finansowego, prawa podatkowego, prawa bankowego, prawa karno-skarbowego, prawa karnego - przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
  • Prawa międzynarodowego: prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego obrotu cywilnego i karnego, międzynarodowego prawa handlowego.
  • Prawa Wspólnot Europejskich

Szczegółowy zakres obsługi prawnej, dostosowany do indywidualnych potrzeb, jest ustalany w umowach zawieranych z Klientami.

Konsultacje i porady prawne z zakresu obowiązującego prawa są udzielane, po uprzednim uzgodnieniu z Klientem:

  • osobiście w siedzibie Kancelarii,
  • telefonicznie,
  • drogą e-mailową,
  • w trakcie wideokonferencji (poprzez Skype’a).

Szczegółowe informacje na podstronach:


PRIUS QUAM EXAUDIAS NE IUDICES
"Nie sądź zanim wysłuchasz"
Jako adwokat nie odmawiam nikomu prawa do ochrony prawnej. Zgodnie z cytowaną sentencją prawną, uważam że każdy powinien być wysłuchany przed wymierzeniem mu sprawiedliwości.